INFORMACIJE O COVID-19


IZOLACIJA in KARANTENA V PRIMERU OKUŽBE S COVID-19, POTRDILO O PREBOLELOSTI

Za bolnike, ki ne sodijo v skupino imunsko kompromitiranih bolnikov in niso imeli težjega poteka bolezni, ki bi zahteval hospitalizacijo, se z dne 24. 1. 2022 spreminja čas izolacije iz 10 na 7 dni. To velja za bolnike, ki so zboleli po 17. 1. 2022..
Ob tem morata biti izpolnjena naslednja pogoja: -prvi pogoj: 24 ur pred zaključkom izolacije mora biti oseba brez vročine (OPOMBA: če vročino znižuje z zdravili, pogoj ni izpolnjen) in brez drugih pomembnih težav. Če ima oseba vročino ali druge težave, se trajanje izolacije po posvetu z izbranim zdravnikom ustrezno podaljša, -drugi pogoj: oseba sedmi dan po napotitvi v izolacijo pri pooblaščenem izvajalcu opravi hitri antigenski test, izvid pa je negativen. V primeru pozitivnega rezultata testa se oseba vrne v izolacijo in lahko test ponovi naslednji dan vse do desetega dne. Po desetem dnevu se izolacija prekine brez opravljanja testa. Poleg obeh pogojev mora biti izpolnjen še pomemben zahtevek, ki je ta, da se mora oseba po skrajšanju izolacije v naslednjih treh dneh čim bolj izogibati stikom z drugimi ljudmi, predvsem pa stikom z ranljivimi osebami, ob hkratnem pravilnem nošenju zaščitne kirurške ali FFP2 maske. Začetek izolacije je opredeljen: - pri bolnikih brez simptomov z dnem pozitivnega PCR/HAG testa (če se simptomi razvijejo NAKNADNO po pozitivnem PCR/HAG testu, se obdobje izolacije začne PONOVNO šteti od dneva nastanka simptomov), - pri bolnikih, ki imajo izražene klinične znake okužbe (povišana telesna temperatura, znaki okužbe dihal,..) in je bila okužba potrjena s PCR/HAG testom, pa se upošteva kot začetni dan prvi dan trajanja kliničnih znakov.
7. dan po začetku izolacije je potrebno opraviti pri pooblaščenem izvajalcu testiranje s HAG testom (NE samo testiranje!). V primeru negativnega testa se o tem obvesti izbranega osebnega zdravnika (ureditev bolniškega staleža). V primeru, da je HAG test pozitiven, se oseba vrne v izolacijo in lahko ponovi testiranje do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine tudi brez opravljenega HAG testa.
QR kodo za prebolelost na podlagi PCR ali HAG testa (ta velja samo v Sloveniji in je ni možno uporabljati pri prehodu meje!) je možno dobiti po zaključku izolacije!. V primeru, da ste zaposleni v tujini, je za pridobitev potrdila o prebolelosti potrebno opraviti PCR test v SLOVENIJI! Če je test opravljen v tujini, se morate v državi, kjer ste opravili PCR test, dogovoriti za izdajo potrdila o prebolelosti!


NAVODILA ZA KARANTENO (OB VISOKORIZIČNEM STIKU Z OSEBO OKUŽENO S COVID-19)

Pridobitev izjave o karanteni na domu: IZJAVA O KARANTENI NA DOMU Navodila za karanteno na domu: NAVODILA ZA KARANTENO NA DOMU IZJEME, za katere ob visoko rizičnem stiku NE VELJA karantena na domu: - osebe, ki COVID niso prebolele in so poleg osnovnega cepljenja cepljenje še s poživitvenim odmerkom - osebe, ki so COVID prebolele, niso cepljene in je od pozitivnega testa minilo manj kot 45 dni - osebe, ki so COVID prebolele in so polno cepljene - osebe, ki so zaposlene v zdravstvu, socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju, vendar morajo uporabljati masko FFP2 ter sedem dni zapored opraviti HAGT


NAVODILA ZA IZOLACIJO (OD POTRJENI OKUŽBI S COVID-19)

Navodila so dostopna na tej povezavi: NAVODILA ZA IZOLACIJO


Ključne informacije

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje ves čas spremljajo dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa, kjer objavljajo aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev. Spletna stran NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov Spletna stran Republike Slovenije: https://www.gov.si/teme/koronavirus/ Statistika obolelih v Sloveniji: https://www.coronalive.info/country/SI