PRVA OBRAVNAVA

V primeru, da z obravnavo v naši ambulanti niste zadovoljni ali so po vašem mnenju kršene vaše (pacientove) pravice, lahko podate zahtevo za prvo obravnavo:

  • pisno ali ustno na Amigdala d.o.o., PE Lenart, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart
  • posredujete na elektronski naslov: amigdala.lenart@gmail.com in sicer takoj, oziroma v 15 dneh, najkasneje pa v 3 mesecih.

V zahtevi navedite točne podatke (čas, kraj, udeležen osebe, opišite kršitve vaših pravic, morebitne posledice in predlog rešitev).
Pristojna oseba za spremljanje in obravnavo takšne zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je:

Aleksander Šosterič, dr.med., spec. druž. med.

ŠOSTERIČ ALEKSANDER – ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE

Naslov: Maistrova 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Telefon: 02 729 18 32


E-pošta: sosteric.lenart@ario.net

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Kadarkoli se lahko obrnete tudi na zastopnika pacientovih pravic, ki vam lahko svetuje, pomaga ali vas po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Adela POSTRUŽNIK, Zastopnik pacientovih pravic Maribor,

Sedež: Prostori NIJZ Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor.

Uradne ure: ponedeljek od 11.00 do 18.00, ter sreda od 9.00 do 14.00 in četrtek od 8.00 do 12.00.

Telefon: 02 333 12 63 ali 030 464 204

E-pošta: adela.postruznik@nijz.si

Vlasta CAFNIK, Zastopnik pacientovih pravic Maribor,

Sedež: Prostori NIJZ Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor.

Uradne ure: torek od 14.00 do 18.00, sreda od 8.00 do 12.00 in četrtek od 8.00 do 12.00.

Telefon: 02 333 12 64 ali 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Naročanje pacientov za oba zastopnika ob ponedeljkih in sredah med 8.00 in 12.00 uro na mobilni telefon 041/681-304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor pri ga. Nini Pavletič, e-pošta: zzp-mb@nijz.si


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Izpostava Lenart, Kraigherjeva 19B, Lenart

Telefon: 02 720 06 80